Lila%20Unesco_se%20logga%20PNG%20-%20för%20webb

Svenska Unescorådet inbjuder myndigheter, organisationer, institutioner och enskilda personer som arbetar i eller är delar av det svenska Unesconätverket för att nominera pristagare i Årets Unescopris 2016.

Syftet med priset ”Årets Unescopris” är att uppmärksamma en framstående insats och stärka och utveckla samarbetet mellan organisationer och myndigheter i det svenska Unesconätverket. Och att sprida information om bredden i Unescos verksamhet. Priset ger pristagaren möjlighet att informera om sin verksamhet. Priset består av ett diplom samt ett erbjudande om deltagande för en person i en internationell Unescokonferens/expertmöte eller för att möta personal på Unescos sekretariat i Paris.

Varje myndighet, organisation, institution och enskild person har möjlighet att nominera en (1) kandidat till priset ”Årets Unescopris” 2016. Kandidaten kan vara antingen en individ eller en organisation som särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under det senaste året.

Nomineringar välkomnas 1 december 2015 – 15 februari 2016, på bifogad blankett per post/mail till Svenska Unescorådet. Vänligen se villkor för nominering här.

Priset kommer att delas ut på Svenska Unescorådets årliga möte för Unescointressenter vilket hålls den 16 mars 2016.

Varmt välkommen med Er nominering!