Triumfbågen i Palmyra, Syrien
Triumfbågen i Palmyra, Syrien.

Illegal handel med kulturföremål har ökat de senaste åren. Världsarv av oskattbart värde har förstörts och skingrats i samband med krigshandlingar i Syrien och Irak.

Kulturarvsbevarande och Unescos arbete

Det är inte bara i krig och konflikt som kulturarv hotas. I fredstid går stora kulturvärden till spillo när länder väljer mellan t ex. infrastruktursatsningar och bevara äldre byggnader.

Inom det internationella samarbetet för bevarande av kulturarv har Unesco varit delaktig i arbetet för skydd och bevarande samt tre Unescokonventioner (se nedan). Unescos konventioner om kulturbevarande ska användas av länder som ratificerat dem och vara stöd för beslutsfattande i komplicerade områden.


Kulturarvsförstörelse i Palmyra, Syrien
Kulturarvsförstörelse i Palmyra, Syrien.

#Unite4heritage

För att visa att kulturbevarande är betydelsefullt för att förstå samhället och historien startade Unesco kampanjen #Unite4heritage.

En bred folklig förankring är central för att motivera och finansiera restaurering av kulturarv som skadats. Utan stark förankring och vilja att finansiera kulturarv blir bevarandet aldrig långsiktigt och hållbart. Läs mer om kampanjen här.

FN-resolution 2199, från 2015

12 februari 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2199. Resolutionen slår fast att medlemsländer ansvarar att vidta åtgärder och förhindra illegal handeln av kulturföremål och kulturarvsförstörelse. Vidare ska länderna rapportera hur de arbetar med att stoppa handel med stulna kulturföremål.

Resolution 2199 fastställer Interpols roll för att uppmärksamma den illegala handeln globalt. Interpol har tagit fram röda listan med information om stulna konst- och kulturföremål. Listan kan användas av privatpersoner, myndigheter och konstmarknadsaktörer för att identifiera eventuell olaglig aktivitet kring kulturföremål.

Relevanta konventioner

 


Senast uppdaterad 5 mars 2019