unhqsdg_2

I slutet av september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den nya agendan innehåller 17 mål inom olika områden som tillsammans ska vara vägledande för världens alla länder under de kommande 15 åren för att uppnå en global hållbar utveckling.

De globala mål ersätter millenniemålen (MDG) som världens ledare enades kring år 2000. Trots stora framsteg inom flera av de åtta milleniemålen återstår fortfarander mycket när det gäller till exempel att utrota hunger, uppnå full jämställdhet, förbättra hälso- och sjukvården och få alla barn i skolan. Agenda 2030 syftar till att avsluta det som påbörjades med milleniemålen.

Den nya utvecklingsagendan gäller för alla länder, främjar fredliga och inkluderande samhällen, skapar bättre arbetstillfällen och tacklar de miljömässiga utmaningarna i vår tid, och i synnerhet klimatförändringarna.

Unesco kommer att ha ett viktigt uppdrag att stödja världens länder i genomförandet av den nya globala agendan för hållbar utveckling. Flera av målen och delmålen i den nya agendan berör Unescos arbetsområden. Vid World Education Forum on Education i Sydkorea i maj 2015 beslutades att Unesco skulle leda och samordna arbetet med utvecklingsmål 4 om utbildning genom bland annat stöd till politiker, kunskapsspridning och teknisk support i form av uppföljning och statistik. Unescos arbete med tillgång till färskvatten och mål 14 om att bevara och nyttja havets resurser på ett hållbart sätt kommer vara viktigt. Unesco kommer även bidra till mål 5 om att uppnå jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt, och mål 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Det gäller också den viktiga roll som yttrandefrihet och tillgång till information och kunskap spelar i en hållbar utveckling. Den nya agendan lyfter också behovet av vetenskap, teknik och innovation (Science, Technology and Innovation, STI) för att uppnå hållbar utveckling.

Mer information om de nya globala målen för hållbar utveckling finns på UNDP:s hemsida.


Senast uppdaterad 1 mars 2017
Share Button