Bilden föreställer målen för Agenda 2030
Målen för Agenda 2030

I slutet av september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den nya agendan innehåller 17 mål inom olika områden som tillsammans ska vara vägledande för världens alla länder under de kommande 15 åren för att uppnå en global hållbar utveckling.

De globala mål ersätter millenniemålen som världens ledare enades kring år 2000. Trots stora framsteg inom flera av milleniemålen återstår fortfarander mycket när det gäller till exempel att utrota hunger, uppnå full jämställdhet, förbättra hälso- och sjukvården och få alla barn i skolan. Agenda 2030 syftar till att avsluta det som påbörjades med milleniemålen.

Den nya utvecklingsagendan gäller för alla länder, främjar fredliga och inkluderande samhällen, skapar bättre arbetstillfällen och tacklar de miljömässiga utmaningarna i vår tid, och i synnerhet klimatförändringarna.

Unesco har ett viktigt uppdrag att stödja världens länder i genomförandet av den nya globala agendan för hållbar utveckling. Unesco leder och samordnar arbetet med utvecklingsmål 4, som rör utbildning, genom bland annat stöd till politiker, kunskapsspridning samt uppföljning och statistik. Unescos arbete med att säkra tillgången till färskvatten och mål 14 om att bevara och nyttja havets resurser på ett hållbart sätt är också viktigt. Unesco bidrar även till mål 5 om att uppnå jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt, och mål 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Det gäller också den viktiga roll som yttrandefrihet och tillgång till information och kunskap spelar i en hållbar utveckling. De globala målen lyfter också behovet av vetenskap, teknik och innovation för hållbar utveckling.

Mer information om de globala målen för hållbar utveckling finns på UNDP:s hemsida.

Film ”Från milleniemålen till Agenda 2030”.


Senast uppdaterad 23 november 2017