Text till den nya utvecklingsagendan post-2015 antagen

Den nya utvecklingsagendan post-2015 antogs den 1 augusti med acklamation av medlemsstaterna i generalförsamlingens informella plenarmöte. Antagandet innebar kulmen på en dialog- och förhandlingsprocess som… Läs mer

Äldre nyheter