Vi främjar Unescos värdegrund och stödjer en svensk röst i Unesco.

”Vi har redan sett en gårdsförsäljning som kan kopplas till torkan” – Roger Gustavsson, världsarvsrådet på Södra Öland odlingslandskap

I Unescos världsarv Södra Ölands odlingslandskap har man brukat jorden i tusentals år men nu hotas jordbruket – och därmed det unika kulturlandskapet – av…

Äldre nyheter

Kulturarvsförstörelse

Illegal handel med kulturföremål har ökat de senaste åren. Världsarv av oskattbart värde har förstörts och skingrats i samband med krigshandlingar i Syrien och Irak.…

Journalisters säkerhet

Stärkandet av journalisters säkerhet är en central del i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande roll inom FN-familjen på detta område och…

Biosfärområden

Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny…

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är att alla ska ha tillgång till…