Vi främjar Unescos värdegrund och stödjer en svensk röst i Unesco.

Pressmeddelande: Sverige stärker sitt engagemang för yttrandefrihet och medieutveckling i Unesco

Lars Tallert, utvecklingschef på Medieinstitutet Fojo, har blivit utnämnd av Regeringskansliet till svensk representant i styrelsen för FN-organet Unescos program för medieutveckling IPDC (International Programme…

Äldre nyheter

Kulturarvsförstörelse

Unescos arbete med kulturfrågor och mot kulturförstörelse har fått stor uppmärksamhet på senare tid; världsarv av oskattbart värde harförstörts och skingrats i samband med krigshandlingar…

Journalisters säkerhet

Stärkandet av journalisters säkerhet är en central del i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande roll inom FN-familjen på detta område och…

Biosfärområden

I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor hållbart…

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är en värld där alla har tillgång…