Vi främjar Unescos värdegrund och stödjer en svensk röst i Unesco.

Pressmeddelande: Unescos handbok i sexualundervisning innebär bättre skydd för ungdomar

Bristande kunskaper om sexualitet och samlevnad är ett stort globalt problem: 3 miljoner tonåringar genomgår varje år osäkra aborter, bara 30 procent av flickorna och…

Äldre nyheter

Kulturarvsförstörelse

Unescos arbete med kulturfrågor och mot kulturförstörelse har fått stor uppmärksamhet på senare tid; världsarv av oskattbart värde harförstörts och skingrats i samband med krigshandlingar…

Journalisters säkerhet

Stärkandet av journalisters säkerhet är en central del i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande roll inom FN-familjen på detta område och…

Biosfärområden

Unescos biosfärprogram (Man and the Biosphere, MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett…

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är en värld där alla har tillgång…