Första dialogmöte om Unescos mångfaldskonvention

I samband med FN:s internationella dag för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21 maj anordnade Svenska Unescorådet, tillsammans med Kulturrådet, ett rundabordssamtal om Unescos konvention… Läs mer

Äldre nyheter